برنامه ها

اپیسود های قبلی پادکست ۱۰۲۴ در اینجا لینک می شوند

قسمت نهم - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸

قسمت هشتم - ۸ شهریور ۱۳۹۸

قسمت هفتم - ۱ شهریور ۱۳۹۸

قسمت ششم - ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

قسمت پنجم - ۱۸ مرداد ۱۳۹۸

قسمت چهارم - ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

قسمت سوم - ۰۴ مرداد ۱۳۹۸

قسمت دوم - ۲۸ تیر ۱۳۹۸

قسمت یکم - ۲۱ تیر ۱۳۹۸

قسمت صفر - ۱۴ تیر ۱۳۹۸

Designed By Erfan Powered by Bayan